Vícebytové videotelefony Obsahuje 3 zboží.

Vícebytové videotelefony
Videotelefony pro dvě a více domácností. Tyto systémy obsahují dvě a více stanic vnitřních a jednu vnější stanici(pro domy s jedním vchodem) nebo obsahují dvě a více stanic vnitřních a dvě vnější stanice(pro domy se dvěma vchody).